CZ - EN

PODPORUJEME

Jakožto ryze prostějovská firma se zaměřujeme na podporu místních sportovních klubů, kulturních akcí či charitativních spolků. Naším záměrem je především pomoci dětem a mládeži v jejich rozvoji, ať už v oblasti vzdělání, tak i volného času. Tato podpora může mít dvě formy – sponzoring nebo poskytování darů. Sponzoring může zahrnovat finanční podporu, zakoupení vybavení, darování movitých či nemovitých věcí, ale i poskytnutí služeb. Cílem sponzoringu je podpořit prostřednictvím cílených darů konkrétní projekty, a to především ve školství, kultuře a sportu. Sponzoring je úzce spojen s reklamou a znamená to tedy, že tato podpora má pro DT přínos ve formě prezentace společnosti formou loga, článku, apod. v propagačních materiálech dané akce či organizace. Ve sportovní oblasti takto podporujeme především sportovní klub prostějovských dráhových cyklistů SKC Tufo Prostějov. V rámci podpory mládeže se pod naší záštitou v roce 2017 konaly dvě význačné akce – Český pohár mládeže a žen v dráhové cyklistice a Mistrovství ČR mládeže v dráhové cyklistice. Spolupracujeme také s kluby vychovávající mladé talentované sportovce – Fotbalová akademie SK Sigma Olomouc, TJ JUDO Sokol Prostějov, hokejový klub SK Prostějov 1913Kraso-bruslení Prostějov. V letošním roce jsme nákupem vybavení přispěli činnosti dopravního hřiště v Prostějově. V oblasti vzdělávání již dlouhodobě spolupracujeme s institucemi SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov a Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín. Součástí naší podpory je darování materiálu pro praktickou výuku. Pravidelně se také zapojujeme do realizací odborných konferencí v České republice, kde naši zaměstnanci nejen čerpají cenné vědomosti, ale prezentují i své vědecké příspěvky.

Druhou formou podpory je tedy poskytování darů, což je aplikováno především u charitativních akcí a organizací. Jsme dlouhodobým partnerem Charity Prostějov a SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o. p. s. V letošním roce jsme se stali součástí projektu Daruj hračku organizovaného společností Tango - manažeři na vozíčcích, dále jsme poskytli finanční dar projektu V růžovém sadu, občanskému spolku RESCUE Olomouc, spolku Kavyl, z.s., Nemocnici Prostějov a International Bloodhound Academy, d.o.z.n.o. Významně se také zapojujeme do pomoci handicapovaným sportovcům z SK Skivelo neslyšících Olomouc.