CZ - EN - DE

Vývoj chytré výhybky v rámci projektu TAČR Výhybka 4.0

25/01/2021

Vývoj chytré výhybky v rámci projektu TAČR Výhybka 4.0

V dubnu 2020 bylo započato s řešením projektu TAČR Výhybka 4.0 z programu Doprava2020+. Cílem je vytvořit zařízení implementované přímo do výhybky, které bude na základě snímání dynamických veličin pomocí snímačů (akcelerometry, tenzometry) při průjezdu kolejového vozidla diagnostikovat stav výhybky a predikovat případný vývoj vad, a to včetně interpretace aktuálního stavu u správce infrastruktury. Toto zařízení má přispět k optimalizaci a efektivnosti údržby a rovněž také poskytovat informace o životním cyklu výrobku. To sleduje základní principy nastupující čtvrté průmyslové revoluce, tedy Průmyslu 4.0.  

I přes mnohá omezení spojená s koronakrizí se podařilo za necelý rok řešení pokročit v řešení projektu. Jsou vyvíjena samotná elektronická zařízení a bylo započato se snímáním dat v železničních stanicích Grygov, Červenka a Moravany. Změřená data umožňují začít vyvíjet hodnoticí algoritmy na základě moderních metod matematiky (strojové učení, neuronové sítě).

Hlavním příjemcem projektu je DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a dalšími účastníky jsou Vysoké učení technické v Brně (Fakulta stavební, Fakulta strojního inženýrství), Univerzita Pardubice (Dopravní fakulta Jana Pernera) a pardubická firma RETIA, a.s. Projekt Výhybka 4.0 je podpořen Technologickou agenturou ČR, č. projektu CK01000091, program Doprava2020+. Aplikačními garanty jsou Správa železnic, s.o. a Ministerstvo dopravy ČR.

V průběhu ledna byly zveřejněny články o projektu i v tisku, tyto články si můžete zobrazit na následujících odkazech:

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/chytra-vyhybka-zrychli-vlaky-40348515

https://zvut.cz/napady-objevy/napady-a-objevy-f38103/chytre-vyhybky-dokazou-upozornit-na-svuj-horsici-se-stav-a-zabranit-i-vykolejeni-vlaku-d207686

Aktuality - výpis všech