CZ - EN - DE

HISTORIE SPOLEČNOSTI1900

Založení společnosti spojené s p. Doležalem, který odstartoval zámečnickou živnost.

1907

Veřejná obchodní společnost DOLEŽAL - TĚHNÍK, zámečnictví Prostějov.

1912

Zaprotokolování firmy DOLEŽAL a TĚHNÍK, továrna na železné zboží, Prostějov.

1948

Znárodnění a začlenění do n.p. Báňská a hutní společnost v Praze.

1956

Přesun výroby výhybek z Vítkovických železáren do Železáren Prostějov.

1992

Po ukončení privatizace založení společnosti pod názvem Železárny D+T, spol. s r.o.

1995

Změna názvu firmy na DT výhybkárna a mostárna, spol. s r.o.

2002

Založení dceřiné společnosti DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o.

2004

Změna právní formy na DT Výhybkárna a mostárna a.s.

2007

Změna názvu společnosti na DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

2013

Sloučení závodů Výhybkárna a Strojírna do jednoho závodu Výhybkárna a strojírna.