CZ - EN - DE

Vysokorychlostní výhybka Prosenice

Ve dnech 20. až 23. dubna 2020 proběhla v žst. Prosenice na Přerovsku pokládka dvou vysokorychlostních výhybek tvaru J60-1:33,5-8000/4000/14000-PHS vyrobených naší společností. Jde o první výhybky tohoto provedení, které budou umístěny v síti Správy železnic, s.o. Výhybky jsou součástí jednoduché kolejové spojky na přerovském zhlaví stanice, přičemž se spojka z původních 157 m nově prodlouží téměř dvojnásobně na 307 m a umožní zvýšení rychlosti pro jízdu do odbočného směru ze 100 až na 160 km/h. Jedna z výhybek je vybavena vícezávěrovým hydraulickým přestavným systémem DTZ 6/3 vyvinutým a vyrobeným naší společností přímo pro aplikaci ve vysokorychlostních výhybkách. Jedná se o první aplikaci tohoto vícezávěrového hydraulického systému v síti Správy železnic, s.o. Druhá výhybka je vybavena mechanickými závěry a přestavníky. Do obou výhybek byla nainstalována také řada snímačů, které pomohou výhybku po dobu pětiletého provozního ověřování sledovat z hlediska parametrů stanovených pro hodnocení dynamické odezvy na projíždějící vozidla. Do posuzování budou zapojena také akademická pracoviště zabývající se problematikou hodnocení vlivu vozidla na chování železničního svršku a spodku. Výsledky budou využity pro další výzkumné projekty zaměřené na návrh nové generace vysokorychlostních výhybek DT.

Video z přepravy a instalace výhybek můžete shlédnout zde.

Odborné články publikované v online médiích týkající se této stavby naleznete na následujících odkazech:

http://www.railvolution.net/news/first-czech-turnouts-for-160-km-h-to-the-diverging-path