CZ - EN - DE

Kolejová doprava

Jsme provozovatelem železniční vlečky. Vlečka je ve smyslu § 22a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění, je vlečkou neveřejnou.

Bližší informace o možnosti přístupu na vlečku poskytne správce provozu železniční vlečky Ing. Martin Kožušník na telefonním kontaktu +420 725 565 438.