CZ - EN - DE

Environment

Zajišťujeme služby v oblasti environmentu.

  • udržování systému dle ČSN EN ISO 14001
  • zajištění provozu společnosti při plnění legislativních podmínek v oblasti nakládání s odpady
  • zajištění provozu společnosti při plnění legislativních podmínek v oblasti ochrany ovzduší
  • zajištění provozu společnosti při plnění legislativních podmínek v oblasti chemických látek
  • zajištění péče o zeleň
  • zajištění provozu společnosti při plnění legislativních podmínek v oblasti přepravy nebezpečných věcí
Dále společnost disponuje vlastním pracovníkem vlastnícím Osvědčení poradce pro přepravu nebezpečných věcí tříd 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 po silnici dle ADR, osvědčením Odpadového hospodáře a Interního auditora EMS.

Součástí našich služeb je zajišťování povinných školení, vykonávání pravidelných kontrol na provozech i v areálu společnosti, zpracovávání vnitřních předpisů, havarijních plánů a povinných hlášení.