CZ - EN - DE

Energetika

Společnost DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.., se sídlem Kojetínská 4750/6, 796 01 Prostějov, IČ: 469 62 778, zastoupená předsedou představenstva Ing. Petrem Navrátilem a místopředsedou představenstva Ing. Markem Smolkou, MBA, nemá ke zveřejnění žádné důvěrné informace dle čl. 4 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1227/2011, ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.


Elektřina


Plyn

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.