CZ - EN - DE

Revize, BOZP

Pro vaši firmu a instituci nabízíme služby certifikovaných revizních techniků, kteří jsou držiteli platných osvědčení pro provádění revizí. Kromě revizní činnosti jsme schopni zajišťovat i systém školení a vzdělávání jeřábníků, vazačů, řidičů manipulačních vozíků a v oblasti protipožární prevence.

Současně zajišťujeme komplexní služby v oblasti BOZP.

Vlastníme tato oprávnění

  • revize vyhrazených elektrických zařízení do 1 000 V, včetně hromosvodů v objektech třídy A (dle vyhlášky č. 73/2010 Sb.)
  • revize a zkoušky plynovodů a vyhrazených plynových zařízení (dle vyhlášky č. 85/1978 Sb.)
  • revize a zkoušky těsnosti kapalinových kotlů 3. a 4. třídy (dle vyhlášky ČÚBP č. 18/1979 Sb.)
  • revize a zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky tlakových nádob stabilních – skupiny A a B (dle vyhlášky ČÚBP č. 18/1979 Sb.)
  • revize zdvihacích zařízení, zejména pak vyhrazených o nosnosti nad 5 000 kg (dle vyhlášky ČÚBP č. 19/1979 Sb.)