CZ - EN - DE

VÝZKUM A VÝVOJ

Uvědomujeme si, že v současné době je základem úspěchu umění rychlé a pružné reakce na požadavky našich zákazníků při současném dodržení zvyšujících se normalizovaných a standardizovaných požadavků a přizpůsobení se následujícím trendům:

  • snižování hluku a vibrací
  • zvyšování životnosti jednotlivých součástí
  • výroba bezúdržbových částí, s pozitivním vlivem na ekologii a nejsnadnější výměnu již nevyhovujících částí

Nové součásti zavádíme dle certifikovaného procesu, který má následující fáze:

  1. podnět na vývoj nové součásti pro železniční či tramvajové výhybky prochází nejdříve fází zjišťování aktuálního stavu techniky a patentových práv
  2. následuje návrh několika konstrukčních variant, z nichž po oponenturách odborní pracovníci z hlediska konstrukce, technologie, výroby a marketingu definují konečnou podobu dané prototypové součásti
  3. výroba vybrané prototypové součásti
  4. validace - ve zkušebním traťovém úseku jsou ověřovány definované parametry během běžného užívání. Délka trvání zpravidla 1 až 3 roky
  5. po úspěšné validaci je tato součást zařazena do katalogového listu a nabízena zákazníkům