CZ - EN - DE

Whistleblowing

Jak podat oznámení?

Procesem podání oznámení vás nejlépe provede portál etické linky. Etickou linku naleznete pod tímto odkazem:
https://ethicshotline.eu/cs/home/?client=46962778

Zde naleznete také další informace týkající se podání a prošetření oznámení.

 

Kdo oznámení prošetří?

Základem ochrany oznamovatelů je etická linka, kterou pro nás provozuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO 45314381. Pověřené osoby BDO Audit s.r.o. nezávisle prošetří každé podané oznámení.

 

Jak se dozvím o tom, že oznámení bylo prošetřeno?

Každé oznámení bude důkladně prošetřeno a pokud to bude nezbytné budou přijata opatření ke sjednání nápravy nebo vyvození důsledků ze zjištěných skutečností. O závěrech šetření budete informování do 30 dnů ode dne podání oznámení prostřednictvím etické linky (tuto lhůtu lze prodloužit až o 60 dnů).


Doplňující informace: 

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.