CZ - EN - DE

Vodovod a kanalizace

Společnost je provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu v areálu společnosti dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Hygienizace a úprava pitné vody je prováděna chlornanem sodným a přípravkem Gelphos L15.
Společnost sděluje, že obdržela dne 15. 5. 2018 od KHS Olomouc rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu pitné vody v ukazateli dusičnany, a to v hodnotě 70 mg/l.
Na základě zjištěných výskytů dusičnanů v pitné vodě, byl zpracován znalecký posudek pro hodnocení zdravotních rizik. Tento posudek byl zpracován soudním znalcem v oboru zdravotnictví.
Z výsledků znaleckého posudku vyplývá, že pitnou vodu nelze používat pro přípravu kojenecké stravy a nápojů a dále se doporučuje omezit její přímou konzumaci u těhotných a kojících žen a dětí do 7 let věku.

Dne 30.9.2019 bylo zpracováno hodnocení rizik dle metodiky SZÚ Praha.

Informace o kvalitě pitné vody dle § 3a odst. 9 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:


Tabulka výsledků rozboru

Ukazatel

Jednotka

Limit

Výsledek rozboru

Escherichia coli

KTJ/100ml

0

0

Koliformní nakterie

KTJ/100ml

0

0

Kultivivané mikroorganismy při 22°C

KTJ/ml

200

61

Kultivivané mikroorganismy při 36°C

KTJ/ml

40

39

TOC

mg/l

5

1,29

Dusičnany

mg/l

50 (70)

49,6

Hořčík

mg/l

min. 10

28,5

Konduktivita

mS/m

125

101

pH


6 - 9,5

7,63

Vápník

mg/l

min. 30

146

Tvrdost

mg/l

2 - 4

4,81

Chlor volný

mg/l

0,3

0,01

Zákal

ZF(n)

5

2,8


Poslední rozbor dne 27.10.2021


Kanalizační řád DT

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.