CZ - EN - DE

Vodovod

Společnost je provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu v areálu společnosti dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Hygienizace a úprava pitné vody je prováděna chlornanem sodným a přípravkem Gelphos L15
Společnost sděluje, že obdržela dne 15. 5. 2018 od KHS Olomouc rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu pitné vody v ukazateli dusičnany, a to v hodnotě 70 mg/l.
Na základě zjištěných výskytů dusičnanů v pitné vodě, byl zpracován znalecký posudek pro hodnocení zdravotních rizik. Tento posudek byl zpracován soudním znalcem v oboru zdravotnictví.
Z výsledků znaleckého posudku vyplývá, že pitnou vodu nelze používat pro přípravu kojenecké stravy a nápojů a dále se doporučuje omezit její přímou konzumaci u těhotných a kojících žen a dětí do 7 let věku.

Dne 26.4.2019 bylo zpracováno hodnocení rizik dle metodiky SZÚ Praha.

Informace o kvalitě pitné vody dle § 3a odst. 9 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:


Tabulka výsledků rozboru

Ukazatel

Jednotka

Limit

Výsledek rozboru

Escherichia coli

KTJ/100ml

0

0

Koliformní nakterie

KTJ/100ml

0

0

Kultivivané mikroorganismy při 22°C

KTJ/ml

200

0

Kultivivané mikroorganismy při 36°C

KTJ/ml

40

0

TOC

mg/l

5

<1

Dusičnany

mg/l

50 (70)

51,4

Hořčík

mg/l

min. 10

30,6

Konduktivita

mS/m

125

101

pH


6 - 9,5

7,78

Vápník

mg/l

min. 30

143

Tvrdost

mg/l

2 - 4

4,83

Zákal

ZF(n)

5

0,8


Poslední rozbor dne 6.2.2019