CZ - EN - DE

Vodovod a kanalizace

Informace o kvalitě pitné vody dle § 3a odst. 8 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:

Společnost je provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu v areálu společnosti dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

Hygienizace a úprava pitné vody je prováděna chlornanem sodným a přípravkem Gelphos L15.

Společnost sděluje, že obdržela dne 31. 5. 2022 od KHS Olomouc rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu pitné vody v ukazateli dusičnany, a to v hodnotě 80 mg/l. Na základě zjištěných výskytů dusičnanů v pitné vodě, byl zpracován znalecký posudek pro hodnocení zdravotních rizik. Tento posudek byl zpracován soudním znalcem v oboru zdravotnictví. Z výsledků znaleckého posudku vyplývá, že pitnou vodu nelze používat pro přípravu kojenecké stravy a nápojů a dále se doporučuje omezit její přímou konzumaci u těhotných a kojících žen a dětí do 7 let věku.

Dne 30.9.2019 bylo zpracováno hodnocení rizik dle metodiky SZÚ Praha.


Tabulka výsledků rozboru

Ukazatel

Jednotka

Limit

Výsledek rozboru

Escherichia coli

KTJ/100ml

0

0

Koliformní nakterie

KTJ/100ml

0

0

Kultivivané mikroorganismy při 22°C

KTJ/ml

200

39

Kultivivané mikroorganismy při 36°C

KTJ/ml

40

14

TOC

mg/l

5

<1,0

Dusičnany

mg/l

50 (70)

66,1

Hořčík

mg/l

min. 10

28,5

Konduktivita

mS/m

125

101

pH


6 - 9,5

7,92

Vápník

mg/l

min. 30

146

Tvrdost

mg/l

2 - 4

17,8

Chlor volný

mg/l

0,3

0,02

Zákal

ZF(n)

5

1,3Poslední rozbor dne 27.4.2022


Kanalizační řád DT

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.