CZ - EN - DE

ŽELEZNIČNÍ VÝHYBKY


Nabízíme železniční výhybkové konstrukce:

 • vysokorychlostní tratě - železniční koridory
 • vysokozátěžové tratě
 • tratě regionálního charakteru
 • tratě podzemních drah, doly
 • podnikové vlečky, přístavy, logistická centra


Nabízíme kolejové konstrukce:

 • jednoduché výhybky
 • obloukové výhybky
 • křižovatky
 • křižovatkové výhybky
 • kolejové spojky (jednoduché, dvojité)
Moderní výhybkové konstrukce
dodáváme zejména na betonových pražcích a to především do tratí pojížděných vysokými rychlostmi – 160km/hod.

Dle přání zákazníka dodáváme výhybky montované i na pražce dřevěné a ocelové.

Samozřejmostí je také výroba náhradních dílů pro všechny námi dodávané konstrukce.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


Komponenty

 • Srdcovky s pohyblivými hroty
 • Srdcovky odlévané
 • Srdcovky z plnoprofilových kolejnic nebo s kovaným kaleným klínem
 • Srdcovky montované z kolejnic

Srdcovky výhybkových konstrukcí nabízíme v různých provedeních a variantách dle způsobu využívání a zejména s ohledem na intenzitu a zátěž provozu.

Ostatní vyráběné komponenty výhybkových konstrukcí:

 • Jazyky, opornice, přídržnice
 • Kluzné stoličky
 • Integrované válečkové stoličky
 • Dilatační zařízení
 • Točnice
 • Žlabové pražce
 • Přechodové kolejnice
 • Zarážkové kolejové brzdy
 • Kolejová zarážedla