CZ - EN - DE

Stali jsme se "Zodpovědnou firmou" v rámci programu EKO-KOM

11/04/2022

Stali jsme se

Naše firma se zapojila do osvětového programu společnosti EKO-KOM „Zodpovědná firma“, který se týká zlepšení podmínek třídění odpadů ve firmách a zvýšení informovanosti v oblasti správného nakládání s odpady.  Není nám lhostejné, jak se chováme k životnímu prostředí a třídění odpadů bereme jako jeden z dalších kroků, které chceme v rámci environmentálních projektů naší firmy podpořit.

Aktuality - výpis všech